- a treff
- a vándorszínház
- mókaláka
- égbôlpottyant ...
 
 
DÖBRENTEY ILDIKÓ »
« NYITÓOLDAL  |  AKTUALITÁSOK  | Sajtó | Galéria | Kapcsolat | Kedvenc oldalaim
 
A két tücsök
 
Gryllus Dániel és Vilmos – kerületünk szülöttei – eredetileg nem zenésznek készültek. Mégis, lassan már harminc éve annak, hogy elôször léptek színre sajátos zenéjükkel. Azóta sikerük töretlen. Az a nem kevés ember, aki fiatalon szeretett bele dallamaikba, lassan már unokáit viszi változatlan lelkesedéssel koncertjeikre.

Honnan származik a Gryllus név?

Gryllus Dániel: A család valamikor a reformáció ideje után vehette fel ezt a nevet. „Cipszerek”, azaz elmagyarosodott felvidéki németek szokása volt, hogy német nevüket latinosították, és áttértek a protestáns hitre.
Gryllus Vilmos: Egyébként a legváltozatosabb módon írják a Gryllus nevet: i-vel, sz-szel, egy vagy két l-lel, y-nal. Akik a magyarságukat akarták kihangsúlyozni, azok Grillusz-nak, akik a szlovákságukat, Grylusnak nevezték magukat.

A „gryllus” szó jelentése: „tücsök”. A tücsök zenélt már Aisopos meséjében is. Érdekes egybeesés.

Vilmos: Igen, bár errôl az emberek nem tudnak. „Nomet est omen.”
Dániel: És erre természetesen büszkék vagyunk.

Régen is voltak „tücskök”, azaz zenészek a családban?

Dániel: Valami lehetett, és erre egy többszáz éves, ma is használatos evangélikus énekeskönyvben figyeltünk fel. Az egyik énekhez ugyanis az volt odaírva, hogy ’Gryllus – féle énekeskönyvbôl” származik.

Honnan ered az Önök zeneszeretete? A szülôk terelgették Önöket ebbe az irányba?

Vilmos: Volt ugyan egy nagyapánk, aki csellóra tanított, de amúgy nem igazán terelgetett minket senki. A hajdani Lórántffy Zsuzsanna, ma Kodály Zoltán Zenei Általános Iskolába jártunk, s valójában ott kezdtünk el zenéléssel foglalkozni. De attól, hogy egy szülô beiratja zenét tanulni a gyermekét, még nem feltétlenül szánja zenésznek. Inkább arra gondol, hogy ez által a tudás által egy kicsit boldogabb ember lesz a gyereke az átlagosnál.
Dániel: Olyannyira nem zenészeknek szántak minket, hogy amikor arról volt szó, menjünk-e konzervatóriumba vagy sem, a szüleink egyáltalán nem támogatták az ötletet. Így aztán a Móriczba jártunk, majd utána a Mûegyetemre. Ott kezdtünk el ”kalákázni”, s ott derült ki menet közben, hogy a zenénk egyfajta ûrt tölt ki. Rövid idôn belül olyan ismertek és kedveltek lettünk, hogy az egyetemi klubok kézrôl-kézre adtak minket.

Késôbb pedig rendszeres vendégei lettek a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központnak is.

Dániel: Gyerekkorunkban még szánkóztunk a mûvelôdési ház helyén állt domboldalon, majd ott voltunk a ház megnyitóján is. Nagyon szeretjük ezt a helyet. Féltjük is egy kicsit, mert mostanában egyre gyakrabban halljuk, hogy milyen nehéz anyagi helyzetben van. Ragaszkodásunk egyik jele, hogy sehol nem játszunk olyan olcsón, mint náluk. Mi ott vagyunk otthon, hiszen huszonvalahány éve minden hónap utolsó szombatján és december 25-én itt lépünk fel.
Tapasztalatból tudjuk, hogy a Kaláka-koncerteken olyan oldott, bensôséges a hangulat, ami igen ritka. Pedig ugyancsak vegyes korosztály ül a nézôtéren. Lassan harminc éve áll fenn a Kaláka együttes. Ennek a hosszú idôszaknak voltak jellegzetes korszakai?
Vilmos: Azt gondolom, igen. Volt, amikor egyes zenekari tagok váltása, és volt, amikor egy újabb mûvészeti irányzat jelentett változást a zenélésünkben.
Dániel: De a tagok változása sosem változtatta meg a Kaláka szellemiségét, a folytonosság mindig megmaradt. Olyannyira, ha netán én is kiválnék a zenekarból, a Kaláka még azt is túlélné. Mostanság egyébként az együttes az ún. nyugodt korszakát éli. Azt hiszem, hogy az ember bármilyen munkát is csinál, annak valahogy szinkronban kell lennie az életkorával. Így, ötven felé közeledve, már nem rohanjuk úgy le a közönséget, mint hajdanán.

Bár Vilmos már rég nem tagja az együttesnek, Önöknek , kettejüknek sok közös munkájuk van.

Vilmos: Igen ’79-80 körül váltak el az útjaink Akkor szegôdtem Levente Péter és Döbrentey Ildikó mellé, akikkel azóta is tévés és színházi gyermekmûsorok készítésével foglalkozunk. De idônként Danival is akadnak közös munkáink, olyanok, mint a jiddis népzenei album, vagy a Dani által elkezdett egyházzenei vonatkozású munkák: a Hegyi beszéd és a Tizenöt zsoltár, majd az Esti dal. Ezeket vagy kettesben, vagy Sárközy Gergellyel hármasban csináltuk.

A gyerekek nyelvén való értés a saját gyermekeik születéséhez köthetô?

Dániel: Bizonyára az is benne volt. A Kaláka elsô öt-hat évében csak a saját generációnknak játszottunk. Nekünk sem voltak gyerekeink és a közönségünknek sem. A gyerekmûfaj iránti fogékonyságunk valójában Levente Péternek köszönhetô. Akkor találkoztunk össze vele, amikor ô egy újfajta zenei vonalat keresett kiegészítôül a színpadi munkásságához. Minket talált meg. Akkor kezdtünk el tudatosan foglalkozni a gyerekekkel.
Vilmos: Bár addig is voltak olyan dalaink, amik ugyan játékosak voltak, de eredetileg még nem gyerekeknek szántuk.
Dániel: Aztán késôbb derült ki, hogy Vilinek különleges képessége van arra, hogy úgy szólaljon meg a gyerekek elôtt, hogy már az elsô pillanattól fogva egy hullámhosszon legyen velük.
Vilmos: Ebbôl is látható, hogy ez nem egy különleges képesség, hanem megtanulható dolog. Én Pétertôl és a háttérben dolgozó Döbrentey Ildikótól lestem el olyan dolgokat, amikrôl úgy gondoltam, hogy a magam területén én is meg tudom valósítani. Késôbb aztán kialakítottam egy saját stílust, s ez ma már szervesen kapcsolódik a Péteréhez.
Dániel: Szerintem az, amit Viliék csinálnak, egy olyasfajta színházi nyelv, amelyet aj gyerekek az anyanyelvüknél is könnyebben felfognak.

Az Önök sikere a gyerekeknél azt is jelenti, hogy még teljesen nem gyôzte le a Walt Disney ezt az országot…

Dániel: Dehogynem…
Vilmos: Legalábbis igyekszik.

Sok szülô számára mégis az Önök zenéje a fontosabb.

Dániel: Sajnos, már ez sem teljesen igaz. Ott van például a „Magyar népmesék” sorozat , aminek hajdanán mi csináltuk a zenéjét. Az is azért fulladt be, mert a Magyar Televíziónak nincs pénze újabbak megrendelésére, a kecskeméti rajzstúdió pedig nem tudja egymaga legyártani. Így aztán maradnak az olcsó Walt Disney–filmek.
Vilmos: Nemhogy olcsóbb, hanem még ôk fizetnek azért, hogy a Televízió leadja a filmjeiket. Nekik megéri, hogy megvegyék azt a kétórás mûsoridôt, mert azalatt marad nekik idejük, amikor reklámozhatják a Barbie babát és társait. Így nehéz velük versenyre kelni. Ott van például az „Égbôl pottyant mesék” esete: két éve nem tudjuk folytatni az egyébként országos kedveltségû és nézettségû mûsort. Ötleteink vannak, csak pénzünk nincs hozzá. Nincs kit magunk mellé állítani.

Azon kívül, hogy jó dolgokra kevesebb pénz van, miben változott ’90 óta a mûvészek helyzete? Felszabadultabb lett?

Vilmos: Annak idején az ORI döntötte el, hogy ki merre léphet fel; ez kötöttséget jelentett, de keretet is adott. Mára minden kötöttség megszûnt, és káeftékbe, bétékbe kényszerítették a zenészeket. Számtalan régi lehetôség megszûnt, de számtalan új teremtôdött. Mint a legtöbb ember, számlákkal bajlódunk és jogszabályokban bogarászunk.
Dániel: Elvárják tôlünk, hogy szakemberei legyünk az adózás technikájának. Ez olyan, mintha én azt várnám el az APEH-tôl, hogy ôk meg furulyázzanak.

Hány gyermek van a családban?

Dániel: Nekem kettô van: Dorka és Samu. Samu szépreményû zeneakadémista, a dzsessztanszakon bassszusgitárt tanul. Életében elôször most lett kitûnô tanuló. Mivel soha nem volt egy jótanuló típus, ez az eredmény azt jelenti, hogy mostanra talán megtalálta a helyét és önmagát. Dorka lányom a Színmûvészeti Fôiskolára jár.
Vilmos: Az én Ábris fiam hatodikos. Most felvételizett a Baár- Madas Református Gimnáziumba, és ôsztôl ide fog járni. Azért is örülök ennek, mert én is ebbe az épületbe jártam tizenkét évig iskolába.

Egyszer egy tévémûsorban Dorka azt mondta, hogy nagy kereszt az ember életében, ha valakinek olyan csodálatos apja van, mint neki, mert így számára igen magasra lett állítva a mérce a párválasztásban.

Dániel: Tényleg ezt mondta? Az is nagy kereszt, ha az embernek olyan klassz kis lánya van , mint nekem. De azt hiszem, teljesen normális dolog, ha a lány az apjához méri az elvárásait. Hiszen az elsô példa mindig a szülô. Én mindig, mindenben igyekszem ôt támogatni, és ha megkérdezi a véleményemet valamirôl, akkor próbálok együtt gondolkodni vele. Bár az is igaz, hogy mivel Dorcsi már eleve tudja, hogy milyen választ szeretne hallani, inkább annak a megtámogatását várja tôlem, nem pedig a kitalálását, vagy a megoldást.

A karácsonyt hogyan ünnepli a család?

Dániel: Régen is és most is nagy, közös karácsonyozást szoktunk tartani a szüleinkkel.
Vilmos: Mióta Ábris fiam megszületett úgy gondolom, hogy a gyereknek a saját otthonában kell töltenie a Szentestét. Az utóbbi években aztán úgy alakult, hogy délután az egész család nálunk ünnepel, nálunk tartjuk az ajándékozást, este pedig édesanyáméknál vár minket a terített asztal. A család ilyen szempontból nagyon összetart. Mert mindent lehet csinálni egymás nélkül, de a karácsonyt soha.
 
Halmi Ildikó- Veress Kata
Budai Polgár, 1999