36/49: Kettôs portré, 2012 (Fotó: Schneider István)